Strandängarna

En slottspark
med anor
från 1600-talet

Näsby Slottspark - Norra parken

Det vackra naturlandskapet mellan Djursholmsvägen och Näsbyviken präglas av ängsmarker och närheten till vattnet.

Här betonas småskaligheten och den naturliga frihetskänslan av flerfamiljsvillor och fristående bostadshus i två eller tre våningar med inredda vindar. De putsade fasaderna i milda ockratoner för tankarna till bruksmiljöernas tidlösa kvaliteter. Även de uppdragna takfötterna bidrar till en karaktärsfull arkitektonisk silhuett.

Ängskaraktären tas tillvara på i gårdsmiljöerna som även har anlagda gångstråk, privata uterum och gemensamma platser för exempelvis odling och cykelparkering. Från husen har man en strålande utsikt mot viken.

Preliminär säljstart 2020.