FAQ

Hur många lägenheter planeras det för?

Vi bygger totalt 357 lägenheter.

 

När sker inflyttning?

Från år 2020 står de första lägenheterna inflyttningsklara. Hela Näsby Slottspark väntas stå klart runt 2022. Exakt inflyttningsdatum får du reda på 4 månader innan tillträde. Välkommen!

 

Var anmäler man intresse?

På hemsidan nasbyslottspark.se

 

Hur kommer försäljningen gå till?

Anmäl dig till intresseregistret så blir du inbjuden till vår VIP-försäljning. Läs mer om försäljningen på vår webbsida under rubriken ”Köpprocessen”.

 

Planeras det för seniorbostäder?

Ja, 140 stycken seniorbostäder utvecklas av Niam och Silver Life i Södra Parken. Få förtur genom att bli medlem i Silver Life på silverlife.se

 

Vad händer med alla grönytor?

De stora grönområdena som slottsparken, äppelträdgården, strandpromenaden och öppna grönytor kommer att finnas kvar liksom alléerna. Bebyggelsen är koncentrerad till redan byggda platser. En del ytor norr om slottet och i strandängarna kommer att bebyggas.

 

Vad händer med slottet?

Slottet kommer vara en levande plats. Här öppnar det upp en restaurang och hotellet och konferensverksamheten kommer finnas kvar.

 

Vad händer med befintliga byggnader?

Området kommer bevaras med slottet, mässen och stallet. Även Friskis & Svettis kommer finnas kvar. Det som rivs är panncentralen, några mindre förråd och kasernen.

 

Vad händer med strandpromenaden och tillgång till vatten?

Strandpromenaden kommer att bli ännu bättre, den kommer breddas och vi kommer skapa sittplatser längs med den. Allmänheten har tillgång till rekreationsområden och vattnet.

 

Kommer det finnas garage?

Det kommer att finnas ett stort garage i Södra Parken för de boende där. I Norra Parken kommer det att byggas ett p-däck. I övrigt är det markparkering.

 

Vad finns det för kommunikationer?

Roslagsbanan till stan går var 20:e minut, däremellan var 30:e minut. I framtiden kan detta ändras till tätare trafik.

 

Finns det skolor och förskolor i området?

Här ligger flera kommunala skolor och förskolor samt Internationella Engelska Skolan, Nya tidens montessoriskola och Kunskapsskolan.

 

Finns det något centrum med butiker?

Du har gångavstånd till ICA och bara en kilometer bort ligger Näsbyparks Centrum med flera butiker, bibliotek, apotek och restauranger.

 

Kommer det finnas lekplatser?

I Näsby Slottsområde byggs en ny lekplats anpassad efter kulturmiljön för alla de barn som flyttar in och för besökande.